Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik met name verwerk zijn:
– voor- en achternaam/adres/telefoonnummer/emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– dossierbeheer en facturering

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Contact

Babette Werdmölder
Kinderfysio Doesburg

Zandbergstraat 10
6981 DR DOESBURG
M 06 22 24 72 71
E info@kinderfysiodoesburg.nl

Privacy verklaring
 

     Routeplanner

Kinderfysiotherapeut

Locatie