Skip to main content

Kinderen van 0-18 jaar

De kinderfysiotherapeut is opgeleid om kinderen (0-18 jaar) met een motoriek
probleem spelenderwijs te leren bewegen.
Er zijn verschillende problemen, die normaal bewegen belemmeren.

Baby’s en Peuters 0-2 jaar:

Vroeggeboorte (pre-, dysmatuur)
Voorkeurshouding (asymmetrie/torticollis/overstrekken)
Spanningsproblemen (slappe of gespannen houding)
Scheve schedel (plagiocephalie)
Motorische ontwikkelingsachterstand (retardatie)
Sensorische integratieproblemen bij huilbaby’s
Hersenbeschadiging (Cerebrale Parese)
Open ruggetje (Spina Bifida)
Zenuwletsel van de arm (Plexus Brachiales Parese)
Billenschuivers
Syndromen (o.a. syndroom van Down)

Peuters van 2-4 jaar:

Motorische ontwikkelingsachterstand (laat zijn met lopen)
Afwijkend looppatroon (veel vallen/angst voor bewegen/tenengang)
Asymmetrische ontwikkeling
Spanningsproblemen (te hoge of te lage spanning)
Sensorische integratie problemen
Neurologische problemen
Orthopedische problemen
Longziektes (ademhalingsproblemen)
Spierziektes
Reuma
Motoriek problemen waardoor overgewicht ontstaat

Kleuters en Schoolkinderen:

Fijne motoriek problemen (aan- en uitkleden/vouwen/knippen/kleuren/schrijven)
Grove motoriek problemen (niet durven klimmen/springen/fietsen)
Houdingsproblemen
Pijnklachten bij sporten
Sensorische integratieproblemen
Neurologische problemen
Longziektes (ademhalingsproblemen)
Spierziektes
Reuma
Motoriek problemen bij overgewicht

Elk kind en iedere aandoening vraagt om een specifieke benadering.