De eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling wordt er een anamnese afgenomen. Dat betekent dat er gevraagd wordt wat het probleem is en wat de voorgeschiedenis van het kind is. Daarna wordt er een onderzoek naar het probleem gedaan, waarbij gebruik van testen gemaakt kan worden. Als het probleem duidelijk is, wordt er een behandelplan gemaakt en afgesproken hoe de therapie zal gaan verlopen.

Hoe vaak wordt er behandeld?

Meestal wordt er gestart met wekelijkse behandelingen op een voor het kind geschikt tijdstip. Er wordt besproken welke oefeningen thuis gedaan kunnen worden.

Samenwerking

Overleg plegen met de school, de peuterspeelzaal, de logopedist, de psycholoog of met andere hulpverleners gebeurt in overleg en met uw toestemming.

Wie blijft erbij?

Tijdens de behandelingen mogen ouder(s), broertje(s) en of zusje(s) aanwezig
zijn, tenzij dit de behandeling teveel verstoord.
Er kan dan in de wachtkamer, met speelplek, gewacht worden.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling is ongeveer een half uur en er wordt spelenderwijs gewerkt om de beweegproblemen aan te pakken.
De beweegproblemen kunnen zich voordoen in de benen, de armen, de vingers of in het hele lijf. Er is daarvoor allerlei spelmateriaal beschikbaar.

Behandeling aan huis

Kinderen van 0-2 jaar worden meestal thuis behandeld, om hen zo min mogelijk uit hun ritme van voeden en slapen te halen.
Het aanleren van omrollen, tijgeren, gaan zitten, kruipen, gaan staan en lopen, kan het beste in de eigen vertrouwde omgeving worden gestimuleerd.

 

Contact

Babette Werdmölder
Kinderfysio Doesburg

Zandbergstraat 10
6981 DR DOESBURG
M 06 22 24 72 71
E info@kinderfysiodoesburg.nl

Privacy verklaring
 

     Routeplanner

Kinderfysiotherapeut

Locatie